MD Group

MASTERS IN FIRE & SAFETY TRAINING

Onderhoud adembescherming

Technisch onderhoud van adembeschermingstoestellen

MD Group biedt steeds een hoge kwaliteit tegen een betaalbare prijs!

Uw veiligheid primeert

Mits correct gebruik bieden adembeschermingsmiddelen u de gepaste bescherming van de luchtwegen tijdens het uitvoeren van uw arbeid.
Inhalatie van stofdeeltjes of toxische dampen en gassen vormen op korte en/of lange termijn een ernstig gezondheidsrisico.

Een correct onderhoud gebeurt stap voor stap

Het is dan ook uiterst belangrijk uw uitrusting steeds in optimale staat te behouden.
Telkens na gebruik en minstens eenmaal per jaar moet een volledig onderhoud uitgevoerd worden om de veiligheid van uw uitrusting te garanderen.
Een correct onderhoud gebeurt in verschillende stappen:reinigen, desinfecteren, drogen, testen, hermetisch verpakken.
Onderdelen worden vervangen volgens de voorschriften van de fabrikant of wanneer deze beschadigd blijken te zijn.

Gedetailleerd testprotocol

Bij elk masker en/of toestel hoort een testlabel waardoor u steeds kan zien of uw uitrusting beschikbaar is voor veilig gebruik.
Een gedetailleerd testprotocol met vermelding van de gemeten waarden wordt aan de verantwoordelijke van uw bedrijf bezorgd.
Ook in de database van MD Group worden deze rapporten digitaal bewaard.

Stap 1: Reinigen

Maskers worden steeds machinaal gereinigd op 50° C.
Hierbij wordt gebruik gemaakt van speciale waszakken voor adembeschermingsmaskers om steeds een optimaal resultaat te bekomen.Indien nodig wordt eerst een handmatige voorreiniging uitgevoerd.

Stap 2: Desinfecteren

Na de reiniging worden de maskers behandeld in een desinfectiebad. Een grondige ontsmetting van het masker is noodzakelijk in het onderhoudsproces.
Hierbij maken we gebruik van aangepaste producten die geen negatieve invloed hebben op het masker of de onderdelen ervan.

Stap 3: Drogen

Het correcte doogproces wordt gegarandeerd door een voor adembeschermingsmiddelen aangepaste droogkast.
Constant circulerende gezuiverde lucht van 50°C zorgt voor een veilige droging van het masker tot in de kleinste hoekjes.

Stap 4: Testen

Wanneer uw uitruisting gereinigd, gedesinfecteerd en gedroogd is wordt deze aan de voorgeschreven testen onderworpen.
Eerst wordt een visuele controle uitgevoerd waarbij het toestel op zichtbare schade wordt nagekeken.
Indien geen gebreken worden vastgesteld volgt een test op een geautomatiseerde testbank.
Onderdelen worden vervangen volgens de voorschriften van de fabrikant of wanneer deze beschadigd blijken te zijn.
Van de uitgevoerde testen op de testbank wordt een testprotocol met vermelding van de gemeten waarden opgeslagen en afgedrukt.
Een kopie van dit protocol wordt aan de verantwoordelijke van uw firma bezorgd.

Stap 5: Hermetisch verpakken

Als uw uitrusting voldoet aan alle uitgevoerde testen wordt deze, samen met een testlabel, hermetisch verpakt en terugbezorgd.