logo

MASTERS IN FIRE & SAFETY

1. Evacuatie-oefeningen

1. Evacuatie-oefeningen

Waarschuwing-, alarm-, en evacuatieoefeningen moeten jaarlijks worden georganiseerd volgens het ARAB art. 52. Maar hoe begin ik eraan ?
Zomaar een evacuatieoefening organiseren zonder degelijke voorbereiding heeft totaal geen zin. Daarom kloppen reeds verschillende bedrijven jaarlijks aan bij MD Group  om hen te begeleiden tijdens een dergelijke oefening. MD Group heeft gedurende verschillende jaren expertise opgedaan in het organiseren van dergelijke oefeningen en pakt deze daarom zeer structureel aan. Uiteraard hangt de begeleiding enorm af van de bestaande situatie en de reeds aanwezige middelen zoals evacuatieplannen en –procedures, signalisatie, …

Vooraf wordt er via een gedetailleerd roadbook nagegaan of het bedrijf over de nodige mensen en middelen beschikt om een veilige en snelle evacuatie te waarborgen.

Dan wordt er een scenario vooropgesteld en tijdens de evacuatie worden verschillende observatoren ingezet die het verloop goed in de gaten houden. Zo kan er een beeld gevormd worden van de uitvoering. Nadien volgt er feedback van de positieve en negatieve punten. De meest leerrijke evacuatie-oefeningen naar de toekomst toe zijn namelijk deze waar er zaken foutlopen.
Een actieplan met actiepunten wordt afgeleverd om de evacuatie in de toekomst vlekkeloos te laten verlopen.