logo

MASTERS IN FIRE & SAFETY

1. Programma

1. Programma

De opleiding "Brandwacht " is een specialisatie-opleiding voor werknemers die in hun werkomgeving zullen waken over de veiligheid van hun collega’s. De brandwacht moet de gevaren van het werken in een brandrisicovolle ruimte kunnen inschatten, gerichte controle uitoefenen tijdens de uitvoering van de werken en een verantwoorde reddingsoperatie kunnen uitvoeren. In het theoretisch gedeelte worden de wettelijke bepalingen, de mogelijke gevaren en de veiligheidsmaatregelen die moeten genomen worden voor en tijdens brandwacht opdracht besproken.
De deelnemers worden vertrouwd gemaakt met de basisprincipes van brandwachten, alsook met de verschillende strategieën om een verantwoorde eerste-lijnsinterventie uit te voeren.
Het programma omvat volgende onderwerpen:

A. Theorie

 • Kennen van de inhoud van de veiligheidsfunctie.
 • Waarom een brandwacht?
 • Wettelijk kader en regelgeving brandwacht 
 • Taken en mogelijke gevaren bij het uitvoeren van brandwachten.
 • Keuze van de juiste reddingsstrategie.
 • Kennis van hulpmiddelen voor brandbestrijding en evacuatie.
 • Weten wat werkvergunningen zijn en deze kunnen interpreteren en naleven.
 • Elementaire relevante milieu- en veiligheidsvoorschriften kennen.
 • Elementaire kennis verwerven in de voorwaarden voor een brand (vuurdriehoek).
 • Het ontstaan, de ontwikkeling en uitbreiding van een brand.
 • Weten welke verschillende soorten branden er zijn.
 • De bestrijdingsmiddelen kennen.
 • Kunnen herkennen van werksituaties met een verhoogd brandrisico en de te nemen preventiemaatregelen voor, tijdens en na de werken.
 • De werking en het inzetbereik van de verschillende soorten blusmiddelen kennen.
 • De persoonlijke beschermingsmiddelen en hun toepassingsbereik kennen.
 • De elementaire EHBO maatregelen bij brandwonden.
 • Op een efficiënte manier alarm kunnen geven en nabespreken.


B. Praktijk

 • Branden van vaste stoffen, vloeistoffen en gassen met behulp van poederblussers, CO2-blussers  en water kunnen blussen.
 • Een blusdeken kunnen hanteren.
 • Een muurhaspel kunnen aanwenden.
 • Brandslangen kunnen aansluiten en hanteren.
 • De voorwaarden van de vergunning kunnen controleren.
 • Op een efficiënte manier kunnen alarmeren + gepast reageren bij een noodsituatie.