logo

MASTERS IN FIRE & SAFETY

3. Doel

3. Doel

DOELSTELLING
Werknemers snel en doeltreffend leren handelen bij een beginnende brand en hen vertrouwd maken met de draagbare blustoestellen en de andere eerste interventie middelen Brand (haspel/branddeken).

DOELPUBLIEK
Werknemers die in het kader van de welzijnswet (Codex, hfdst III art.17) geïnformeerd moeten worden over de blustoestellen die daar geïnstalleerd zijn.
Interventieploegen in het kader van het ARAB art. 52.10.6.
Werkgevers en hun werknemers die volgens art. 52.1 de nodige maatregelen moeten nemen om ieder begin van brand snel en doeltreffend te bestrijden.