MD Group

Evacuatieoefeningen

SPECIALE  “ EVACUATIE “ ACTIE op maat voor bedrijven – kmo’s – industriezones -  scholen – rusthuizen – hospitalen – kinderdagverblijven – kantoren – hotels – discotheken……

Wij stellen U voor  een evacuatieoefening te organiseren in het belang van uw veiligheid en de veiligheid van uw collega’ dit volgens

Volgens: Codex op de wet over het welzijn op het werk  van 28 april 2017.Bijlage III.3-8, tweede lid,2°en 3°

Het evacuatieteam bestaat uit professionele instructeurs en begeleiders welke sinds 1995 na de grote hotelbrand in Antwerpen hun krachten gebundeld hebben en ondertussen al tientallen evacuaties op hun actief  hebben met inbegrepen de ontruiming van de diamantwijk. 

INHOUD:           

Voorbespreking met de veiligheidsverantwoordelijken van het gebouw. En bepalen van het evacuatiedraaiboek

Voorverkenning van het gebouw door het Evacuatieteam.

Mogelijke inzet van rooksimulatie

De evacuatieteamleden worden verspreid over gans het gebouw om zodoende het goede verloop van de evacuatie te kunnen volgenen en bij te sturen waar het nodig is.

Volledige evacuatie van het gebouw.

Toezicht op het verloop van de evacuatiehandelingen verricht door al het personeel tijdens de oefening.

Toezicht op het goede verloop tijdens de evacuatie van alle aanwezigen uit het gebouw, waar indien nodig hulp geboden wordt.

Nabespreking met de interventieverantwoordelijken.

Afleveren van een totaalverslag over de oefening.

Afleveren van een attest van de uitgevoerde oefening.

Al de evacuatieteamleden zijn verzekerd tegen schade aangericht door hen in het bedrijf.

Tevens zijn alle evacuatieteamleden verzekerd tegen lichamelijke letsels.

De noodoproep naar het HC 100/112 wordt getest en bijgestuurd indien nodig.

 

Het aantal evacuatieteamleden wordt aangepast naargelang de inplanting en de grootte van het gebouw en de mogelijke gevarenrisico’s