MD Group

MASTERS IN FIRE & SAFETY TRAINING

1. Programma

1. Programma

De opleiding "veiligheidswacht van besloten ruimten" is een specialisatie-opleiding voor werknemers die in een enge ruimte zullen waken over de veiligheid van hun collega-persluchtdragers. De veiligheidswacht moet de gevaren van het werken in een enge ruimte kunnen inschatten, gerichte controle uitoefenen tijdens de uitvoering van de werken en een verantwoorde reddingsoperatie kunnen uitvoeren.
In het theoretisch gedeelte worden de wettelijke bepalingen, de mogelijke gevaren en de veiligheidsmaatregelen die moeten genomen worden voor en tijdens het betreden van de enge ruimte besproken.
De deelnemers worden vertrouwd gemaakt met de basisprincipes van metingen, grondbeginselen van natuurlijke en kunstmatige ventilatie alsook met de verschillende strategieën om een verantwoorde eerste-lijnsinterventie uit te voeren.

Het programma omvat volgende onderwerpen:

A. Theorie
 

 • Wettelijk kader en regelgeving besloten ruimten
 • Waarom een veiligheidswacht? 
 • Veiligheidsmaatregelen te nemen vóór en tijdens het betreden
 • Mogelijke gevaren bij het betreden van een besloten ruimte 
 • Taken van de veiligheidswacht tijdens het toezicht
 • Basisprincipes van metingen en ventilatie 
 • Meten = weten?
 • Keuze van de juiste reddingsstrategie 
 • Hulpmiddelen voor betreding en evacuatie 
 • Reanimatie van een slachtoffer


B. Praktijk
 

 • Registratie van betreders + gebruik vergunningen
 • Toezicht op collega's in een enge ruimte
 • Verticale eerstelijns-interventie: redding van een slachtoffer vanbuitenaf d.m.v. takelapparaat 
 • Verticale eerstelijns-interventie: afdalen in de besloten ruimte d.m.v. een loshangende touwladder en het slachtoffer van lucht voorzien
 • Horizontale eerstelijns-interventie: redding van een slachtoffer uit de besloten ruimte d.m.v. Rautek-greep 
 • Alarmeren + gepast reageren bij een noodsituatie 
 • CPR van een slachtoffer met ademhalings- en hartstilstand