logo

MASTERS IN FIRE & SAFETY

5. Deelnemingsvoorwaarden

5. Deelnemingsvoorwaarden

Minimum leeftijd: 18 jaar 
De deelnemer dient in het bezit te zijn van een attest waarin de arbeidsgeneesheer de medische geschiktheid bevestigt. Een medisch attest voor het uitoefenen van een veiligheidsfunctie volstaat niet! 
Deelnemers die de cursus "veiligheidswacht" wensen te volgen moeten in het bezit zijn van een geldig getuigschrift van persluchtdrager. Indien dit niet het geval is, kan MD Group eveneens instaan voor deze vooropleiding.