MD Group

Brandwachten

Een ervaren brandwacht kan levens redden binnen bedrijven!

Na rampen als in Gellingen enzo... stelt de wetgever met betrekking tot brandveiligheid steeds hogere eisen. Terecht! Daarnaast wordt de controle op de naleving van de regels verhoogd. Zo worden bijvoorbeeld slijp – en laswerken  pas uitgevoerd in bijzijn van een brandwacht. Dat zou dus kunnen betekenen dat u voor uw bedrijf of instelling een brandwacht nodig heeft voor een vakkundige aanpak of brandpreventieve middelen voor een kortere of langere periode.


Wat kan een brandwacht voor u betekenen?
Het doel van een brandwacht is het nemen en het opvolgen van maatregelen ter voorkoming van brand op plaatsen waar ten gevolge van werkzaamheden risico’s voor personen en instanties kunnen ontstaan. In geval van brand of een calamiteit moet de brandwacht adequaat en efficient kunnen ingrijpen, de hulp instanties alarmeren, omstanders evacueren en met behulp van brandbestrijdingsmateriaal de brand alvast beginnen bestrijden.

Voorbeeld van een aantal taken en bevoegdheden van een brandwacht:

  • Toezicht houden op de naleving van procedures en veiligheidsvoorschriften
  • Controle van verstrekte vergunningen
  • Toegangscontrole van besloten ruimtes
  • Verlenen van eerste hulp bij ongevallen (EHBO)
  • Administratieve taken uitvoeren
  • Veiligheidscontrole uitvoeren op werkplaatsen/werven
  • Alarmeren in geval van een mogelijke onregelmatigheid
  • Verstrekken van informatie  aan werknemers en bezoekers
  • ...

MD Group werkt reeds jaren met ervaren brandwachten. Wij hebben een ruime pool ter beschikking zodanig dat de voortgang van de werken niet in het gedrang komt.

Voor meer informatie met betrekking tot de detachering van één of meerdere van onze brandwachten, aarzel niet om ons te contacteren op : info@mdgroup.be of via het contactformulier.