MD Group

MASTERS IN FIRE & SAFETY

unit FT4

Graag stellen we u onze nieuwe blusunit FT4 voor

Onze gloednieuwe FT4 Unit heeft een LED-Scherm aan de buitenkant van het voertuig, met overkapping (luifel) voor de cursisten in geval van slechter weer, zo kan het theoretisch gedeelte vlot overgaan naar het praktische zonder tijdsverlies en onnodige verplaatsingen.

VOORSTELLING THEORETISCHE OEFENSESSIE BRANDOPLEIDING (1 uur)

• Alarmering

• Brandoorzaken

• Branduitbreiding

• De branddriehoek

• De brandklassen

• Blusprincipes

• Blusmiddelen

VOORSTELLING PRAKTISCHE OEFENSESSIE BRANDOPLEIDING (2 uur)

•De oefeningen gebeuren in een unit waar een hospitaalkamer wordt nagebouwd. (bed-nachtkast-tv).

•Het decor kan op 5 min omgewisseld worden naar elektriciteitscabine, keuken, solventenlokaal, …

•Deze ruimte is voorzien van een volledige rookafzuiging en filterinstallatie-lekbakken.

•De deelnemers krijgen allemaal PBM’s ter beschikking (beschermoverall en helm).

VOORSTELLING PRAKTISCHE OEFENSESSIE BRANDOPLEIDING (2 uur)

Soorten oefeningen:

•Blussen van open recipiënt met uitslaande vlammen(vloeistof/oliebrand).

•Blussen met branddeken door alle cursisten.

•Blussen van persoon op residenten bed gecombineerd met ander voorwerp.•Bv. monitor of vuilbakje. Blusaanval gebeurt door 2 personen (= teambuilding) door alle cursisten.

•Demonstratie van schuimblusser (AFFF) op vaste en vloeistofbrand.

•De deelnemers mogen een vuurlijn blussen ten einde het verschil te leren tussen  poeder en schuimblussing (door alle cursisten).

VOORSTELLING PRAKTISCHE OEFENSESSIE BRANDOPLEIDING (2 uur)

•Bij aanvang van elke oefening wordt ook de activeringsmethode en handelingsmethode van elke blusser aangeleerd.

•Aan de hand van praktijkvoorbeelden wordt het ontstaan en ontwikkeling getoond van een brand.

•Verschillende manieren om een slachtoffer te verplaatsen aan de hand van een pop (70kg) of echte persoon.

•Elke deelnemer dient een evaluatieformulier in te vullen.

Voor alle informatie Tel: +32 03 646 69 09  of info@mdgroup.be