MD Group

MASTERS IN FIRE & SAFETY

Procedure

Stap 1: Reinigen

Maskers worden steeds machinaal gereinigd op 50° C. Hierbij wordt gebruik gemaakt van speciale waszakken voor adembeschermingsmaskers om steeds een optimaal resultaat te bekomen. Indien nodig wordt eerst een handmatige voorreiniging uitgevoerd.

Stap 2: Desinfecteren

Na de reiniging worden de maskers behandeld in een desinfectiebad. Een grondige ontsmetting van het masker is noodzakelijk in het onderhoudsproces. Hierbij maken we gebruik van aangepaste producten die geen negatieve invloed hebben op het masker of de onderdelen ervan.

Stap 3: Drogen

Het correcte droogproces wordt gegarandeerd door een voor adembeschermingsmiddelen specifiek aangepaste droogkast. Constant circulerende gezuiverde lucht van 50° C zorgt voor een veilige droging van het masker tot in de kleinste hoekjes.

Stap 4: Testen

Wanneer uw uitrusting gereinigd, gedesinfecteerd en gedroogd is, wordt deze aan de voorgeschreven testen onderworpen. Eerst wordt een visuele controle uitgevoerd waarbij het toestel op zichtbare schade wordt nagekeken. Indien geen gebreken worden vastgesteld volgt een test op een geautomatiseerde testbank. Onderdelen worden vervangen volgens de voorschriften van de fabrikant, of wanneer deze beschadigd blijken te zijn. Van de uitgevoerde testen op de testbank wordt een testprotocol met vermelding van de gemeten waarden opgeslagen en afgedrukt. Een kopie van dit protocol wordt aan de verantwoordelijke van uw firma bezorgd.

Stap 5: Hermetisch verpakken

Als uw uitrusting voldoet aan alle uitgevoerde testen wordt deze, samen met een testlabel, hermetisch verpakt en terugbezorgd.