MD Group

MASTERS IN FIRE & SAFETY TRAINING

1. Blusopleiding

1. Blusopleiding

Theoretische opleiding:
Hier ligt de nadruk op het geven van een theoretische opleiding door een van onze instructeurs. Zaken zoals  eerste interventie,  kleine blusmiddelen,evacuatie  en  brandveiligheid  komen allen aan bod, dit afgewisseld met beeld- en videomateriaal.

Theoretische opleiding met demo:
De theorie wordt tijdens deze opleiding uitgebreid met een demo, zodat de deelnemers de kleine blusmiddelen ook effectief kunnen hanteren. Let wel op, er wordt tijdens deze sessies geen vuur aangestoken.

Mobiele fire training units:
MD Group biedt reeds sedert meer dan 10 jaar mobiele blusopleidingen aan en is ondertussen uitgegroeid tot de  marktleider  in België. Onze mobiele Fire Training Units werden zelf ontwikkeld en zijn qua concept multifunctioneel voor alle blusmiddelen en doelgroepen, kostenbesparend voor de opdrachtgever en milieuvriendelijk. Alle opleidingen worden gegeven doorprofessionele instructeurs.