MD Group

MASTERS IN FIRE & SAFETY

Adembescherming (IS-081)

Adembescherming (IS-081)

DOELGROEP

Medewerkers die met autonome en niet autonome onafhankelijke ademhalingsbescherming moeten werken op een bedrijfsterrein, in installaties, werkplaatsen, moeilijk toegankelijke plaatsen, besloten ruimten, enz...waarbij de zuurstofconcentratie in de omgevingslucht mogelijk te laag is en/of waarbij te hoge concentraties van gezondheidsgevaarlijke stoffen aanwezig zijn.
Dagopleiding van 08u00 tot 15u00 in ons opleidingscentrum te Schoten, Metropoolstraat 11b.

Opleiding kan in het Nederlands, Engels, Duits of Frans. MD GROUP is gecertificeerd om theoretische examens af te nemen in het Nederlands, Engels, Duits en Pools.
Op eenvoudige vraag bezorgen wij u het examenreglement.

PROGRAMMA

Theorie

 • Wettelijk kader
 • De ademhaling
 • LMRA
 • Soorten adembeschermingstoestellen: voordelen/beperkingen
 • Medische aspecten van het perslucht dragen
 • Werking van een persluchttoestel
 • Onderdelen
 • Examen

Praktijk

 • Veiligheidsaspecten bij het werken met een ademhalingsapparaat
 • Monteren en demonteren van het ademhalingsapparaat
 • Aan- en afleggen van het ademhalingsapparaat
 • Testprocedure
 • Hindernissenparcours met persluchttoestel, beperking in hoogte/breedte, smalle doorgang
 • Uitvoeren van elementaire werkzaamheden onder adembescherming
 • Reageren op een noodsituatie
 • Examen

TOELATINGSVOORWAARDEN

 • Minimaal 18 jaar zijn
 • Beschikken over een attest "Medische geschiktheid als persluchtdrager"
 • Mannelijke deelnemers dienen gladgeschoren te zijn

INSCHRIJVEN

Een opleiding kan door u georganiseerd worden bij minimum 5 en maximum 10 deelnemers. Wanneer er nog plaatsen beschikbaar zijn wordt de opleiding opengesteld voor derden. Op regelmatige tijdstippen zal MD GROUP zelf een "open" opleidingsmoment organiseren. Wanneer er onvoldoende inschrijvingen zijn (minder dan 5) gaat de opleidingssessie niet door en krijgen de deelnemers die zich hiervoor hadden ingeschreven voorrang voor de eerstvolgende opleidingssessie.

Beschikbare data kan u terugvinden in onze agenda

Afleggen van een examen zonder opleiding te volgen is mogelijk door aan te sluiten bij een geplande opleiding. De uren en datum van het examen kunnen niet gewijzigd worden. De deenemer wordt ten laatste 15 minuten voor aanvang verwacht in ons opleidingscentrum.

Theoretisch examen van 11u30 tot 12u00
Praktijk start om 13u00

MEEBRENGEN

 • De gebruikelijke arbeidskledij: overall, werkhandschoenen, veiligheidslaarzen of -schoenen en helm
 • Identiteitskaart en eventueel veiligheidspaspoort
 • Deelnemers die zich na de opleiding wensen te verfrissen,voorzien zich van toiletgerief en handdoek

DIPLOMA'S

Het theoriegedeelte wordt geëvalueerd met een examen met meerkeuzevragen, de praktijk tijdens de uitvoering van praktijkoefeningen. Bij moeilijkheden met een schriftelijk examen kan er geopteerd worden voor een voorleesexamen.

Bij slagen voor het examen "Werken met onafhankelijke ademhalingsbescherming" theorie en praktijk wordt het diploma in tweevoud afgeleverd: één exemplaar voor de werkgever en één voor de werknemer.

Het diploma "Werken met onafhakelijke ademhalingsbescherming" "IS-081" is erkend door VCA-BeSaCC en heeft een geldigheidsduur van 5 jaar. De diploma's kunnen geraadpleegd worden in het CDR.

Onze opleidingen dragen allen het Qfor kwaliteitslabel.

SUBSIDIE

MD GROUP is erkend dienstverlener voor de pijler opleidingen binnen de KMO-portefeuille. Gelieve u aanvraag tijdig in te dienen. https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/kmo-portefeuille

Voor meer informatie of inschrijven 03 646 69 09 of info@mdgroup.be

Lees ook onze Algemene voorwaarden.