MD Group

1. Evacuatietechnieken

1. Evacuatietechnieken

 1. Doel van de training
 2. Verschil horizontale en verticale evacuatie( vooral toegepast in alle zorginstellingen)
 3. Wat is een evacuatieprotocol
 4. Evacuatiedossier voor de brandweer
 5. Evacuatieplan
 6. Evacuatiewegen
 7. Pictogrammen ivm evacuatie
 8. Evacuatietechnieken(evacueren hulpbehoevenden)
 9. Gedragsregels tijdens evacuatie
 10. Informatieverschaffing aan hulpdiensten
 11. Do and Dont’s