MD Group

5.Evaluatie module

5.Evaluatie module

  • Elke oefening wordt achteraf uitvoerig besproken en professioneel geëvalueerd door het evacuatieteam. Met tips en raadgevingen wordt een meerwaarde gecreëerd voor uw brandveiligheid
  • Wij maken steeds een totaalverslag van de evacuatieoefening op.
  • Van elke oefening leveren wij een attest.
  • Onze evacuatieoefeningen zijn niet alleen voor bedrijven die moeten voldoen aan ARAB 52.1.1 en ARAB 52.10.6 wetgeving, maar ook  voor bedrijven die vallen onder de SEVESO - wet van 1987.
  • Voor al uw problemen in verband met brandveiligheid reiken wij een oplossing aan.