MD Group

MASTERS IN FIRE & SAFETY

Unit FT3

OPLEIDINGEN THEORIE en PRAKTIJK BRANDBESTRIJDING Type FT3:

Theoretisch gedeelte: 2.00 uren

  • Vuurdriehoek
  • Verbrandingsfactoren
  • Brandklassen
  • Blusprincipes
  • Blusmiddelen en methoden
  • Brandpreventieve voorzieningen
  • Belangrijke feiten over brand
  • Algemene opmerkingen
  • Vuistregels

Praktische opleiding brandbestrijding met vuur in blus unit FT3: 2.00 uren

Deze blusunit heeft een verwisselbaar decor dat aangepast kan worden naargelang de behoeften van het bedrijf en het type brandopleiding. Hierin kunnen verschillende te blussen onderwerpen geplaatst worden: kledingrekken, ziekenhuisbed, benzinepomp, ADR opstelling, vaste stoffen ( papier – karton ) vloeistoffen, elektriciteitskast…… en is speciaal ontwikkeld om verschillende soorten brandhaarden in te bestrijden en om de cursisten de vrijgekomen hitte aan te laten voelen.

De blus – unit wordt op een locatie van het bedrijf geplaatst of indien het bedrijf niet over een locatie beschikt kan de blus – unit op een parkingstrook langs de rijweg geplaatst worden of op een andere locatie.
De blus – unit heeft een ruimte van +/- 40 m op 4 m nodig. Indien de unit op de openbare weg geplaatst moet worden dient hiervoor de toelating aan de politiediensten gevraagd te worden.
De blus unit FT3 heeft een stroomaansluiting nodig van 3 x 380 V, 32 Amp. Indien het bedrijf niet over deze stroomaansluiting beschikt wordt een extra stroomgroep meegebracht.
Praktisch onderricht over het hanteren van snelblussers ( poeder, CO², water, water - schuim )

In blusunit FT3 zijn geen zitplaatsen en wordt het theoretisch onderricht in een lokaal van het bedrijf gegeven.
De cursisten gaan deze vuurhaarden individueel aanvallen en worden bijgestaan door twee instructeurs.
De cursisten ontvangen een deelnemerscertificaat.

De opleidingstijden zijn tussen 09.00 uur en 16.00 uur of aangepast aan de werktijden van het bedrijf.
Opleiding theorie brandbestrijding in lokaal van het bedrijf: 2 uren
Opleiding praktijk: 2 uren

De dagplanning wordt besproken met de klant.
Opleiding in het Nederlands maar kan ook in het Frans, Engels of Duits gegeven worden.
Wanneer deze opleiding in het opleidingscentrum te Schoten gevolgd wordt staat ons blindloop parcours ook ter beschikking van de cursisten

Voor alle informatie Tel: +32 03 646 69 09  of info@mdgroup.be