MD Group

MASTERS IN FIRE & SAFETY

1. Programma

1. Programma

De opleiding "drager van onafhankelijke adembescherming" is een praktijk-gerichte cursus voor iedereen die bij interventies of (onderhouds)werkzaamheden moet werken met een autonoom adembeschermingstoestel. 
De cursus omvat een minimum aan theorie. Het merendeel van de beschikbare tijd wordt gebruikt voor de veiligheidsaspecten en praktijktraining onder ademhalingsbescherming.
Het programma omvat volgende onderwerpen:

A. Theorie

 • Wettelijk kader 
 • De ademhaling 
 • Soorten adembeschermingstoestellen: voordelen/beperkingen 
 • Medische aspecten van het persluchtdragen 
 • Werking van een persluchttoestel
 • onderdelen
 • Vervangen van een persluchtfles
 • Hoe reageren op een noodsituatie 

B. Praktijk

 • Veiligheidsaspecten bij het werken met een persluchttoestel:
 • Controle van het persluchtapparaat 
 • Individuele controle voor gebruik van het persluchttoestel 
 • Omhangen van het persluchttoestel 
 • Praktijkoefening:
 1. hindernissenparcours met persluchttoestel, beperking in hoogte/breedte, smalle doorgang 
 2. vervangen van persluchtfles 
 • Uitvoeren van elementaire werkzaamheden onder adembescherming:
 1. sluiten/openen van afsluiters 
 2. vervangen van dichtingen aan afsluitkraan 
 3. monteren/demonteren van een afsluitkraan 
 4. gepast reageren in een noodsituatie